Rotorshredder Limator 1200
Rotorshredder Limator 1200

Rotorshredder Limator 1200 är en unik, vertikal, shredder för en mängd olika typer av material, framförallt biobaserade material såsom lantbruksgrödor, slaktavfall, matavfall och liknande. Limator har ett inlopp i toppen, en vertikal axel med unika verktyg och ett ställbart utlopp nederst i den cylindriska delen. Rotorshreddern används för att sönderdela och för att ytförstora en mängd olika typer biobaserade, material och substrat, från exempelvis lantbrukssektorn, exempelvis olika typer av biomassor, matavfall och mer.

Limator kan användas för att förädla matavfall till en slurry, ett steg uppströms själva rötkammaren i en biogasanläggning. Det inkommande substratet fördelas för att sedan sönderdelas av de unika fördelarna och slagorna. Via det speciella rörelsemönstret kommer materialet in i den cylindriska kammaren, där rotationen gör att det slås emot väggarna, mot annat material, mot slagorna och återigen mot väggarna. Den här metoden ger dig högsta möjliga upplösning av substratet, störst yta och därmed maximalt gasutbyte, på kortast möjliga tid. Limatorn kan köras i två lägen: kontinuerligt, eller satsvis, beroende på förutsättningar och hur övrig process uppströms och nedströms ser ut.

Rotorshredder Limator 1200 – fördelar i biogasprocessen:

  • Ökat gasutbyte tack vare effektiv sönderdelning
  • Klarar en stor mängd olika typer av inkommande substrat, tack vare den effektiva sönderdelningsmekanismen
  • Ökad substratkapacitet utan ändringar i anläggningen
  • Energisnål – kortare omrörningstider ger lägre energiförbrukning
  • Rotorshredder Limator 1200 ger bra skydd mot flytande lager
  • Kortare pauser i biogasprocessen ger kortare fermenteringstider
  • En homogen matning av substrat ger en mer stabil process i tanken
  • Ger en fermenteringsprocess som kräver färre tillsatser
  • Minskar respektive förhindrar bottensatser i fermenteringstanken
  • Förbättrat hanterande av rötrester i tanken och vid tömning

Användningsområden

Rotorshredder Limator 1200 passar synnerligen bra för organiska substrat och organiska material av olika typer. Det kan handla om rovor, betor, potatis, ensilage och många andra typer av grödor från lantbruk, eller slaktavfall, matavfall och annat. Dessutom kan Limator användas för storleksreduktion av obehandlat avfallsmaterial såsom plast, papper, gummi, däck, trä, halm, textil, hushålls-, bygg- och industriavfall. Den passar även för elektronikavfall och liknande.

Tekniska data

Limator 1200
Dimension & vikt
Maskinen 2796 x 2060 x 2740 mm
Inmatningsöppning 800 x 800 mm
Fermenteringstank 1200 x 1200 mm
Total vikt 6,5 ton
Drivsystem
Effekt 75-90 kW
Hastighet, rotor 952 rpm
Kapacitet* 1-6 ton/h

* Kapaciteten är beroende av hur maskinen körs (kontinuerligt eller satsvis)

Data i tabellen avser standardutförande. Läs mer om rotorshredders hos tillverkaren Lindner.

Lindner-logo