JUPITER2200_003

Vega är en mycket användar- och underhållsvänlig enaxlad rivare. Kraftfull, kompakt och med låg energiförbrukning ger den hög avkastning. Tack vare möjligheten att individuellt anpassa och konfigurera Vegan kan den användas för i princip samtliga behov.

Vega – fördelar:

  • Lindners smarta modulkonstruktion – flexibel & anpassningsbar
  • Robust – lång livslängd
  • Smart & tidsparande skyddssystem
  • Energisnål
  • Intelligent kontrollsystem
  • Säkerhetsfrikoppling
  • Enkel att köra
  • Hög produktkvalitet gör ökad avkastning
  • Minimalt underhåll
  • Låg driftkostnad

Användningsområden

All sorts plast, papper, kartong, gummi, däck, kablar, datorskrot, mm.Tekniska data

Vega S 600 Vega S 1100 Vega L 1100, växellåda Vega L 1100, direktdrift Vega L 1650, växellåda Vega L 1650, direktdrift
Dimension & vikt
Maskinen 1430 x 2350 x 2060 mm 1970 x 2350 x 2060 mm 2720 x 2300 x 2550 mm 3390 x 2400 x 2630 mm 3400 x 2400 x 2630 mm 4200 x 2400 x 2630 mm
Inmatningsöppning 520 x 540
mm
736 x 1080
mm
1950 x 1950 mm 1950 x 1950 mm 2500 x 1984 mm 2500 x 1984 mm
Shreddingyta 540 x 1690
mm
1685 x 1080 mm 1800 x 1089 mm 1800 x 1089 mm 1800 x 1628 mm 1800 x 1628 mm
Shreddingvolym  0,6 m3 1,1 m3 1,7 m3 1,7 m3 2,6 m3 2,6 m3
Total vikt 2,8 ton 4,2 ton 5,4 ton 5,4 ton 8,1 t 8,1 t
Skärenhet
Rotor, längd 554 mm 1089 mm 1101 mm 1101 mm 1640 mm 1640 mm
Rotor, diameter 282 mm 282 mm 434 mm 434 mm 434 mm 434 mm
Antal rotorknivar 14 st 28 st 38 st 38 st 58 st 58 st
Antal motknivar 2 st 4 st 4 st 4 st 6 st 6 st
Drivsystem
Effekt 1 x 11 kW 1 x 22 kW 1 x 45 kW 1 x 75 kW 1 x 75 kW 1 x 110 kW
Hastighet, rotor 58 rpm 58 rpm 100 rpm 250 rpm 100 rpm 250 rpm
Kapacitet Upp till 1,5 ton/h Upp till 1,5 ton/h Upp till 1,5 ton/h Upp till 1,5 ton/h Upp till 1,5 ton/h Upp till 1,5 ton/h
Diameter, slutprodukt Cirka 15 – 80 mm Cirka 15 -80 mm Cirka 15 -80 mm Cirka 15 – 80 mm Cirka 15 – 80 mm Cirka 15 – 80 mm

Data i tabellen avser standardutförande. Läs mer om rivare hos tillverkaren Lindner.

Lindner-logo