Pre-shredders Jupiter, JUPITER2200_003
Pre-shredders Jupiter

Pre-shredders i serien Jupiter från Lindner är en robust och stark single-shaft pre-shredder med lång livslängd. Dess huvudsakliga användningsområde är icke-förbehandlat avfall, även med främmande material. Jupiter kan anpassas för många olika typer av avfall, tack vare den moduluppbyggda konstruktionen. Pre-shredders av typen Jupiter klarar av såväl stora volymer som svåra material. Maskinen passar exempelvis som en pre-shredder före till exempel en finshredder/granulator av typen Power Komet eller Komet.

Pre-shredders Jupiter – fördelar:

  • Pre-shredders som är enkla att använda och underhålla – ökar produktiviteten
  • Lindners smarta modulkonstruktion – flexibel & anpassningsbar
  • Tidsparande skyddssystem – ökar upptiden
  • Intelligent styrsystem – anpassningsbart
  • Robust – lång livslängd
  • Energisnål – lägre driftkostnader
  • Minimalt underhåll – ger mer upptid
  • Säkerhetsfrikoppling – skyddar maskinen
  • Högre utgående produktkvalitet – för ökade intäkter
  • Lägre driftkostnad & maximerad upptid – ger bättre lönsamhet

Användningsområden

Pre-shredders i Jupiter-familjen kan storleksreducera obehandlat avfallsmaterial, såsom plast, papper, gummi, däck, trä, halm, textil, hushållsavfall, byggavfall och industriavfall. Jupiter är även utmärkt för problemavfall med främmande och skrymmande material. Lindners modulbaserade teknik ger möjligheter att specialanpassa pre-shredders av typen Jupiter, så att de passar en mängd olika applikationer och driftfall.

Tekniska data

Jupiter 1800 Jupiter 2200 Jupiter 3200
Dimension & vikt
Maskinen 4800 x 3250 x 4840 mm 5461 x 3250 x 4840 mm 6520 x 3250 x 4840 mm
Inmatningsöppning 3750 x 3000 mm  4090 x 3000 mm 5160 x 3000 mm
Shreddingyta 1790 x 2400 mm 2135 x 2400 mm 3210 x 2400 mm
Shreddingvolym  5 m3 6 m3 9 m3
Total vikt 27 ton 33 ton 39 ton
Skärenhet
Rotor, längd 1770 mm 2115 mm 3150 mm
Rotor, diameter 740 mm 740 mm 740 mm
Antal rotorknivar 20 st 24 st 36 st
Antal motknivar 5 st 6 st 9 st
Drivsystem
Effekt 1 x 200 kW 2 x 110 kW 2 x 160 kW
Hastighet, rotor 50 rpm 51 rpm 58 rpm
Kapacitet Upp till 50 ton/h Upp till 50 ton/h Upp till 50 ton/h
Diameter, slutprodukt Cirka 60 – 600 mm Cirka 60 – 600 mm Cirka 60 – 600 mm

Data i tabellen avser standardutförande. Länk till pre-shredder hos tillverkaren.

Lindner-logo
Pre-shredders