Våra shredders tillverkas av Lindner Recyclingtech GmbH i Österrike. Lindner är ett familjeägt företag som sedan starten 1948 drivs av ägarfamiljen själva. Lindner har målsättningen att med verkligt innovativa och unika kombinationer av konstruktionslösningar, både maximera upptiden i anläggningen och minimera driftkostnaden per ton behandlat material. Lägre driftkostnader och en unik, synnerligen robust och långlivad konstruktion gör Lindners shredders lönsammare att äga och använda. Maskinerna kan tack vare att de är moduluppbyggda, anpassas till en mängd olika applikationer:

  • alternativbränsleanläggningar
  • bygg- & industriavfall
  • förpackningsmaterial
  • plaster av olika slag
  • RDF-anläggningar
  • kartong & papper
  • gummi och däck
  • hushållsavfall
  • textilier
  • och mycket mer.

Läs mer om de olika typerna av shredders under rubrikerna i menyn till vänster.