Separator för organiskt avfall

Separator för organiskt avfall – ny teknik förenklar och sänker driftkostnaderna

Separator för organiskt avfall typ TurboSeparator är en kompakt anläggning som med ny teknik , låg energiåtgång och låga investerings- och driftkostnader, kan användas för att exempelvis separera den organiska delen av köksavfall från påsar, eller för att separera livsmedel som är efter sitt bäst-före-datum, från sina förpackningar, för att på så vis få fram ett biosubstrat. Detta biosubstrat matas ut med en pump, om TS-halten tillåter, alternativt skruvas ut, om TS-halten är för hög och kan med en nedströms process omvandlas till biogas och/eller gödsel, som uppfyller kraven enligt SPCR120. Nedan finns en bild som visar hur systemet ser ut och en beskrivning av de ingående delarna i ett TurboSeparator-system för organiskt avfall.

Separator för organiskt avfall

Separator för organiskt avfall – systembeskrivning:

  1. Systemet börjar med en inmatningsbunker, vilken antingen kan vara en Twin-screw infeed conveyor enligt ovan, eller en större inmatningsbunker med skruvar som matar fram förpackats livsmedel eller köksavfall i påsar, eller en blandning av bägge materialen, till nästa steg, som är själva separatorn.
  2. TurboSeparatorn, vilken öppnar förpackningar och/eller påsar och som även finfördelar det inkommande materialet i form av organiskt köksavfall eller livsmedel, till ett biosubstrat.
  3. Förpackningarna separeras från det organiska materialet och transporteras horisontellt ut ur systemet och skruvas sedan ut från sidan av TurboSeparatorn, till nästa steg, som kan vara en container eller en containerpress.
  4. Biosubstratet pumpas ut ur separatorns botten, via en magnet och med hjälp av en kraftig pump, om torrsubstanshalten (TS-halten) tillåter detta, annars kan lämplig vätska tillsättas, för att göra det möjligt att pumpa produkten. Som alternativ kan ett torrt biosubstrat även skruvas ut ur separatorn, om detta är lämpligt för applikationen och produkten, vilket naturligtvis är något som minskar mängden bunden fukt i substratet, för att senare väta biosubstratet till en pumpbar produkt. På detta sätt kan transportkostnader reduceras, återigen – om applikationen passar för den här typen av utmatningsprincip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till tillverkaren:

www.turboseparator.com