Separationssystem med ny och unik teknik, för avfall, organiskt avfall, matavfall, icke-organiskt avfall och mer

Separationssystem typ TurboSeparator, är avsedd för separation av matavfall från dess förpackning, eller för separation av organiskt matavfall, från den påse det ligger i, oavsett om påsen är tillverkad av någon form av plast eller papper. Separationssystem typ TurboSeparator ger en huvudprodukt i form av ett biosubstrat som blir pumpbart om TS-halten (torrsubstanshalten) är låg nog, men med högre torrsubstanshalt matas annars den utgående huvudprodukten ut ur systemet med skruv. Som biprodukt från denna typ av anläggning kommer tämligen rena och torra förpackningar. Läs mer om denna typ av separationssystem genom att välja Förbehandling av matavfall i menyn.

Separationssystem för matavfall och organiskt avfall

Separationssystem typ TurboSeparator i bilden ovan, är avsett för exempelvis separation av matavfall från dess förpackningar, eller för separation av organiskt avfall från påsar. Denna typ av separationssystem ger ett mycket rent biosubstrat och tämligen rena och torra förpackningar, med både låg energikonsumtion och med låga investeringskostnader.

Separationssystem typ trumsikt, som med ny teknik och låg energiförbrukning, baserat på densitetsskillnader separerar material från varandra. Med denna typ av system kan man exempelvis separera inerta material (sten, glas, keramik) från brännbara material eller material med högre densitet, såsom metaller, från brännbara fraktioner. Ytterligare applikationer innefattar att utvinna metaller från aska, eller att separera organiska fraktioner från brännbara fraktioner, för att nämna några få exempel. Tekniken i separationssystem trumsikt liknar principen för vindsiktning, men bygger på negativt snarare än positivt tryck, vilket ger högre separationsrenhet. Dessutom ger en trumsikt lägre energiförbrukning, tack vare sin funktionsprincip i kombination med återcirkulation av luft i systemet. Lär mer om denna typ av separationssystem genom att välja Vindsikt i menyn.

Separationssystem typ trumsikt, är avsett för exempelvis separation av inerta material från en lättare och oftast brännbar, fraktion, eller exempelvis för separation av metaller från en brännbar fraktion, eller för separation och utvinning av metaller från aska, efter förbränning eller för utvinning av många andra material, baserat på densitetsskillnader mellan de olika fraktionerna. Denna typ av separationssystem har en låg energikonsumtion och låga driftkostnader.