RDF- och alternativbränsleanläggningar för omvandling av avfall för värdefullt bränsle med olika utgående fraktionsstorlekar.

Mer information kommer inom kort.