Recyclingteknik är en leverantör av återvinningsmaskiner såsom shredders, RDF-anläggningar, bränsleberedningssystem, plaståtervinningsutrustning och separationssystem, för omvandling av mat till biosubstrat.

I menyn ser du våra olika produktområden.