Recyclingteknik för effektivare återvinning

Recyclingteknik Prominova AB är en leverantör av maskiner, anläggningar och metallanalysatorer till skandinavisk återvinningsindustri. Några exempel är shredders, RDF-system, separationsteknik, plaståtervinning, kompaktering, kabelåtervinning, bildemontering, system för dammreduktion, containerfyllare och även handhållna metallanalysatorer.

Vår målsättning är att med ledande recyclingteknik och noga utvalda system bidra till effektivare återvinning. Ambitionen är på så vis att över tid sänka anläggningsägarens drift- och totalkostnad för anläggningen. Våra leverantörer finns i Europa och är ledande inom sina respektive teknikområden.

Nedan finns Recyclingtekniks olika produktområden

[show-page-links pages_id=”parent:2291,4027″]